Jak zlokalizować wycieki wody?

Jesteś wykonawcą, instalatorem, inspektorem nadzoru lub po prostu masz problem z wyciekiem? Szukasz profesjonalnej firmy zajmującej się wykrywaniem i lokalizacją wycieków w instalacjach grzewczych i sanitarnych? Sprawdź, w jakich miejscach najczęściej występują awarie. Dowiedz się więcej o rodzajach ich wykrywania i przebiegu procesu diagnostycznego. Gdzie najczęściej występują wycieki wody? Najbardziej narażonymi na wycieki miejscami są